ลำดับ ชื่อผู้ผลิต ที่อยู่ เบอร์โทร เลขที่จดทะเบียน